Information for artists

Kontaktinfo / Contact information

Produktion Nibe Festival

Stor Scene: Morten Færk – tlf. +45 2236 6550 / email: produktion@nibefestival.dk
Blå Scene: Martin Bystrup – tlf. +45 6052 1173 / email: Martin.bystrup@nibefestival.dk
Reservatet: Peter Andreasen – tlf. +45 2855 7116 / email: pataas@gmail.com
Den Lille Fede: Thomas Becker – tlf. +45 3098 1448 / email: thomas@dreamlandstudio.dk
Grøn Scene: Morten Færk – tlf. +45 2236 6550 / email: produktion@nibefestival.dk


English version:

Production Nibe Festival
Stor Scene: Morten Færk – phone +45 2236 6550 / email: produktion@nibefestival.dk
Blå Scene: Martin Bystrup – phone +45 6052 1173
/ email: Martin.bystrup@nibefestival.dk
Reservatet: Peter Andreasen – phone +45 2855 7116 / email: pataas@gmail.com
Den Lille Fede: Thomas Becker – phone +45 3098 1448 / email: thomas@dreamlandstudio.dk
Grøn Scene: Morten Færk – phone +45 2236 6550 / email: produktion@nibefestival.dk

Afviklingsplaner / Show Schedule

Stor Scene (kommer snart)

Blå Scene (kommer snart)

Reservatet

Den Lille Fede (kommer snart)

Grøn Scene (kommer snart)


English version:

Stor Scene (coming soon)

Blå Scene (coming soon)

Reservatet

Den Lille Fede (coming soon)

Grøn Scene (coming soon)

Afregning / Accounting

Økonomiansvarlig Karin Lykke Præstgaard
Email: bogholder@nibefestival.dk  

Hvis I ønsker bankoverførsel senest én dag før show, skal CVR-nummer eller CPR-nummer samt øvrige lønoplysninger sendes på mail senest 31. maj til Karin Lykke Præstgaard. Bankoverførsel gennemføres kun, hvis vi har modtaget de nødvendige lønoplysninger. 

Hvis I ønsker kontant afregning, så meddel venligst dette til Karin Lykke Præstgaard senest 31. maj. 

Øvrig afregning gennemføres senest 15. august, hvis der er afleveret de nødvendige lønoplysninger til Karin Lykke Præstgaard.

Økonomikontoret finder I backstage i bygningen over for sekretariatet. 

Husk at udfylde og fremsende aflønningsblanket senest den 31. maj.


English version:

Responsible for accounting: Karin Lykke Præstgaard
Email: bogholder@nibefestival.dk

If you prefer wire transfer one day before the show, please mail CVR no. or CPR no. together with other salary details before May 31st. to Karin Lykke Præstgaard. Wire transfer is implemented only if we possess the necessary salary information.

If you prefer cash settlement, please inform Karin Lykke Præstgaard before May 31st.

The Economy Office is located in the building opposite the Secretariat.

Other payments should be completed by August 15th., when required salary details is submitted to Karin Lykke Præstgaard.

Ankomst / arrivals

Bandservice: tlf. +45 2097 4618
Check-in 1 koordinater: 56.993875, 9.658465
Check-in 2 koordinater: 56.986651, 9.648617

Efter indcheckning i Check-in 1 eller 2, anbefaler vi, at band eller manager kontakter Bandservice. Bandservice har kontor i sekretariatsbyen ved Skal Pavilionen.

I Backstage Check-in får I udleveret og påsat armbånd. Alle artister og teknikere skal møde personligt, og alle skal bære gyldigt armbånd. Armbåndet giver jer adgang til backstage og publikumsområdet alle dage. Gæster får kun adgang den dag, bandet spiller

Det er ikke tilladt at bevæge sig rundt i området uden armbånd. Vores sikkerhedsfolk skal reagere, hvis de møder personer uden gyldigt armbånd – også backstage.

Det er ikke muligt at få påsat armbånd inde i området. Armbåndet udleveres og påsættes kun i Backstage Check-in 1 eller Backstage Check-in 2. 

Se også under Gæsteliste.


English version:

Bandservice: Phone: +45 2097 4618
Check-in 1 koordinater: 56.993875, 9.658465
Check-in 2 coordinates: 56.986651, 9.648617

After check-in at check-in 1 or 2, we recommend that the band or the tour manager contacts Band Service. Band Service has an office in the Secretariat town near Skal Pavillonen.

At the Backstage Check-in you will get wristbands attached. All artists and technicians must appear in person, and all must carry valid wristbands allowing acces to backstage and the audience area all day. Guests will only get wristband for the day the artists perform.

It is not allowed to be in the area without a valid wristband. Our security should react if they encounter people without a valid wristband – also backstage.

You cannot get wristbands inside the festival area – only at Backstage Check-in 1 and 2.

Cater&Care

Ansvarlig: Tulle Trikker
Email: tulle@nibefestival.dk
Tlf.: +45 2929 0617

MusikerByen

 • MusikerByen er beliggende i et roligt backstageområde uden adgang for uvedkommende
 • Her er omklædningsrummene primært for artister, som spiller på hhv. Stor Scene og Blå Scene, idet der ikke findes deciderede omklædningsrum bag disse scener. Bag scenerne på Den Lille Fede, Reservatet og Grøn Scene er der adgang til standardomklædningsrum, og Nibe standardcatering. Al bespisning sker dog i MusikerByen/Restaurant Beat
 • Der er mulighed for transport til og fra scenerne, hvilket kan aftales på dagen
 • Fra baren i MusikerByen serveres der fadøl samt assorteret spiritus og drinks

Restaurant Beat

 • Restauranten er beliggende umiddelbart overfor MusikerByen. I restauranten er der hverken adgang for uvedkommende eller for jeres eventuelle gæster.
 • Vi serverer mad dagen igennem, som kan nydes i restauranten eller i MusikerByens hyggekroge
 • Backstageområdets kokke tilbereder samtlige måltider, og der er ikke tale om fastfood. I restauranten er der desuden adgang til øl, vand og vin.
 • Udover menuer fra restauranten vil der være mulighed for lækre småretter fra grill
 • Menuer kan tilberedes både vegetarisk og vegansk, ligeså vel som at der kan tages hensyn til allergener, laktoseintolerance etc.

Catering i omklædningsrum

 • Vi tilbyder kaffe og te og hvad der dertil hører af mælk, honning, ingefær mv.
 • Der vil være et udvalg af øl og vin
 • Der vil dagen igennem være assorteret frugt, grøntsagssnacks med dip, lidt slik eller andet sødt samt chips og nødder

Omklædningsfaciliteter

 • Som udgangspunkt vil der være adgang til omklædningsrum to timer før og efter show. Omklædningsrummene fordeles med udgangspunkt i antal band- og crewmedlemmer
 • Vi har omklædningsrum i to størrelser:
 1. De mindste omklædningsrum er indrettet med borde og stole samt køleskab
 2. De største omklædningsrum er indrettet med borde, stole, bløde møbler samt køleskab
 • I alle omklædningsrum forefindes håndklæder. Der er ligeledes adgang til steamere, strygejern, strygebræt og store spejle

Toilet & bad

 • I tilknytning til MusikerByen er der privat adgang til både toilet og bad, som udelukkende er forbeholdt artister og crew. (Ingen omklædningsrum har bad og/eller toilet en suite). 
 • Der findes desuden toiletfaciliteter i Restaurant Beat

English version:

MusikerByen

 • MusikerByen is a place for all the musicians at Nibe Festival. It is located in a quiet backstage areas with no access for unauthorised personnel.
 • Primarily, the changing rooms are dedicated to musicians who perfom at Stor Scene and Blå Scene as there aren’t any changing rooms in these areas. Behind the stages at Den Lille Fede, Reservatet and Grøn Scene, you’ll find changing rooms and Nibe catering. However, all dining takes place at MusikerByen/Restaurant Beat.
 • It is possible to be transported to and from the stages. This can be arranged the day of the concert.
 • Beer and other refreshments will be served at the bar in MusikerByen

Restaurant Beat

 • The restaurant is located next to MusikerByen. At the restaurant, there are no access for unauthorised personnel or your guests.
 • Food will be served at the restaurant at all times of the day, and the food can be enjoyed in the restaurant or in one of Musikerbyen’s lounge areas.
 • The backstage cheffs are cooking all meals from scratch
 • Besides the menus at the restaurant, is will be possible to order a variety of delicious meals from our grill
 • The menus can be prepared as vegetarian and vegan, and it is also possible to take any allergies into account

Catering at the changing rooms

 • We offer coffee and the in the changing rooms
 • there will also be a variety of beer and water
 • All day long, you’ll find fruit, chips, candy vegetables and other snacks in the changing rooms

Changing facilities

 • It will be possible to get access to the changing rooms two hours before and after the show. The changing rooms will be distributed based on the number of band and crew members.
 • We have changing rooms in two different sizes:
 1. The smallest changing rooms are decorated with tables, chairs and refrigerator
 2. The largest changing rooms are decorated with tables, chairs, lounge furniture and refrigerator
 • You’ll find towels, large mirrors, steamers, irons and iron boards in all changing rooms.

Toilet & bath

 • In connection with MusikerByen, there is private access to both toilet and shower facilities, exclusively reserved for artists and crew. (No dressing rooms have an en suite bathroom and/or toilet).
 • Toilets can also be found at Restaurant Beat

El-ansvarlig / responsible for electricity

Morten Hejlesen – tlf. +45 2946 8884 
Email: hejlesen@outlook.com
Email i festivaldagene: sekretariat@nibefestival.dk.


English version:

Contact person: Morten Hejlesen – phone: +45 2946 8884
Email: hejlesen@outlook.com
Email during the festival days: sekretariatet@nibefestival.dk

Festivalen / The festival

Nibe Festival har eksisteret siden 1985 og er en årlig begivenhed, som afholdes den første uge i juli måned. 
Festivalen er placeret i Skalskoven, som ligger 500 m fra Nibe centrum. 

Adresse: Skalvej 24 DK-9240 Nibe 
Telefon: + 45 9835 0006 
Email: peter@nibefestival.dk


English version:

Nibe Festival has existed since 1985. It is an annual event which are held the first week in the month of July. The festival takes place in Skalskoven which are located 500 m from the center of Nibe.

Adress: Skalvej 24 DK-9240 Nibe 
Phone: + 45 9835 0006 
Email: peter@nibefestival.dk

Fjernsyn og radio / Television and radio

I tilfælde af TV- eller radiooptagelser garanterer vi fra festivalens side, at ingen sendestation får tilladelse til en optagelse uden artistens eller dennes repræsentants skriftlige accept. Vi håber på samarbejdsvilje fra artistens side.


English version:

In case of TV or radio recordings, the festival guarantees that no station will be allowed to transmit without the artist’s or a representative’s written permission. We hope for cooperation from the artist.

Fotografer / Photographers

Normalt tillades fotografer i ‘graven’ foran scenen de første 15 min. (3 første numre) af show – uden blitz!, men dette er udelukkende artistens afgørelse. Meddel sceneansvarlig-/vagter samt festivalens ledelse på peter@nibefestival.dk, hvis dette IKKE er gældende.

Nibe Festivals eget foto- og videoteam producerer materiale til www.nibefestival.dk samt til relevante og udvalgte presserelaterede opgaver. Med andre ord er det Nibe Festivals officielle foto- og videografer. Vi beder venligst artisten være fleksibel i forhold til disse, som bærer ID, der tydeligt viser, at de er festivalens officielle fotografer.


English version:

Normally, photographers are allowed in the pit in front of the stage during the first 15 minutes of the concert – without flash. However, this is exclusively the decision of the artist. If you do not permit photographers, please inform the stage personnel or the guards and the festival management by email peter@nibefestival.dk.

Nibe Festival has a number of official photographer who take pictures (still/video) to www.nibefestival.dk, social media and the daily newspaper of the festival. We kindly ask you to be flexible in regards to those who hold ID which clearly shows that they are the festival’s official photographers.


Gæsteliste / Guest list

Kontakt: Birgitte Frendrup
Email: birgitte.frendrup@nibefestival.dk

Bandet skal selv administrere band- og gæstelisten via festivalens database. Det letter jeres og vores arbejde og giver masser af fleksibilitet. Inden vi når så langt, at I får adgang til at benytte databasen, skal vi bruge nogle oplysninger på bandet/artisten.

Oplysningerne skal I sende til Birgitte Frendrup på dette skema.

I vil herefter modtage en mail fra Nibe Festival om, at bandets liste nu er oprettet samt en vejledning om, hvordan I gør, når I skal indtaste navnene på band, crew og gæster.

Samtidig modtager I et login og et password og har dermed adgang til at oprette i databasen.

På denne måde har manageren (eller anden kontaktperson) maksimal fleksibilitet i forhold til navneændringer i gæstelisten, der kan administreres hvor og hvornår, det passer jer (og indtil endelig check-in). Samtidig har vi en formodning om, at indtjekningen i Backstage Check-In under Nibe Festival vil forløbe hurtigere.

Regler for akkreditering

 • Band- og crewmedlemmer akkrediteres til scenepas
 • Gæster akkrediteres ikke til scenepas
 • Crewmedlemmer udløser ingen gæster
 • Hvert bandmedlem kan medbringe én gæst den dag, bandet spiller.  Gæsten har som udgangspunkt backstage-adgang. 
 • Hvis I har ønsker om, at enkelte gæster kun skal akkrediteres til publikumsadgang, så send en mail til Birgitte Frendrup.

English version:

Contact: Birgitte Frendrup
Email: birgitte.frendrup@nibefestival.dk

Agencies and Tour Managers administrates themselves band- and guest lists via the database of Nibe Festival.

To provide you acces to the database, we need the following informations about the band:

 • Contact person / Tour Manager
  (name, mobile phone and email-address)
 • Number of band members
 • Number of crew members
  (Crew members will not be provided with a guest list)

When we have received the informations, you will get an e-mail-confirmation that the band list has been created. The e-mail also contains a username, a password and instructions how to enter the names in the database. Username and password are unique.

This way, you will, as tour manager / contact person, have maximum flexibility if a  name on the guest list must be changed. This you can administrate when and where it suits you. This also means that Backstage Check In runs smoothly and much faster.

Rules of accreditation 

 • Band- and crew members are accredited to scene passes
 • Guests are not accredited to scene passes
 • Crew members can not bring guests
 • A band member can bring one guest with access (audience or backstage) on the day of the concert
 • If you want certain individual guests to only be accredited for audience passes, please inform Birgitte Frendrup.

Konferenciers / Compéres

Stor Scene: TBA 
Blå Scene: TBA 
Reservatet: TBA
Den Lille Fede: TBA
Grøn Scene: TBA


English version:

Stor Scene: TBA
Blå Scene: TBA
Reservatet: TBA
Den Lille Fede: TBA
Grøn Scene: TBA

Køretilladelser / Driving permissions

Kontakt: Birgitte Frendrup
Email: birgitte.frendrup@nibefestival.dk

I skal bestille køretilladelser for at få band- og teknikbiler ind på festivalområdet. Det gør I ved at udfylde dette skema og sende til Birgitte Frendrup.


Køretilladelser udleveres ikke til bandets gæster.

Køretilladelser udsendes på mail fra medio juni måned.


English version:

Contact: Birgitte Frendrup
Email: birgitte.frendrup@nibefestival.dk

You must order driving permissions to bring cars for the band and technical support into the festival area.

Driving permissions is not issued for the band’s guests.

To send you driving permissions we need the following information, which you send by email to Birgitte Frendrup:

 • The name of the band/artist
 • Number of trucks / technical support cars
 • Number of band cars / busses
 • Name, e-mail-address and mobile phone number to the person where we can send the driving permissions. 

Driving permissions will be sent to you by email from mid-June.

Lys og lyd / Light and sound

Stor scene

Download specifikationer til Stor Scene

Phone: +45 22 366 550
Email: produktion@nibefestival.dk
Contact: Morten Færk


Blå Scene

Download specifikationer til Blå Scene

Profox, Fabriksparken 13, DK-9230 Svenstrup
Phone: +45 72 344 622
Email: info@profox.dk 
Web: www.profox.dk
Contact: Martin Krogfelt
Email: martin@profox.dk


Reservatet

Download specifikationer til Reservatet

Phone: +45 28 557 116
Email: pataas@gmail.com
Contact: Peter Andreasen


Den Lille Fede 

Download specifikationer til Den Lille Fede

Dreamland Studio, Hovvej 4B, 9240 Nibe 
Phone: + 45 9835 2021 
Contact: Thomas Becker 
Email: thomas@dreamlandstudio.dk 


Grøn Scene

Download specifikationer til Grøn Scene

Phone: +45 22 366 550
Email: produktion@nibefestival.dk
Contact: Morten Færk


Bandservice: Søren Egebæk, bandservice@nibefestival.dk, +45 20974618
Stage manager: Morten Færk, mfaerk@gmail.com, +45 22366550
Catering: Tulle Trikker, tulle@nibefestival.com, +45 29290617
Akkreditering, gæstelister og køretilladselser (accreditation, guest lists, driving persmissions): Birgitte Frendrup, birgitte.frendrup@nibefestival.dk, +45 30189671
Lyd og sceneteknik (sound and stage technique): Profox – Martin Krogfelt, mk@profox.dk, +45 29251101
Backstage Camp: Helle Villadsen, backstagecamp@nibefestival.dk, +45 20973510

Merchandise

Stor Scene: Søren Egebæk – tlf. +45 2097 4618 / email: bandservice@nibefestival.dk
Blå Scene: Martin Bystrup – tlf. +45 6052 1173 / email: Martin.bystrup@nibefestival.dk
Reservatet: Peter Andreasen – tlf. +45 2855 7116 / email: petaas@gmail.com

Kan sælges på festivalpladsen efter nærmere henvisning. 

Salgsfaciliteter er til rådighed for artist jvf. rammeaftalen med Dansk Live – 1 time før, under og 1 time efter koncert. 

Ønsker I at fremsende merchandise inden festivalen, skal det efter aftale fremsendes til: Nibe Festival, Industrivej 5, DK-9240 Nibe.


English version:

Main Scene: Søren Egebæk – tlf. +45 2097 4618 / email: bandservice@nibefestival.dk
Blue Scene: Martin Bystrup – tlf. +45 6052 1173 /
Martin.bystrup@nibefestival.dk
Reservatet: Peter Andreasen – tlf. +45 2855 7116 / email: petaas@gmail.com

Merchandise can be sold on the festival ground. For further information, please contact the contact of the scene.

Sales facility can be used by artist 1 hour before, during and 1 hour after concert.

If you wish to forward merchandise prior to the festival, this can only be done as agreed with your contact (abowe). Send merchandise to the following address: Nibe Festival, Industrivej 5, DK-9240 Nibe.

Presse / Press

Contact: Peter Møller Madsen
Email: peter@nibefestival.dk
Phone: +45 2095 9901 / +45 9835 0006

Kontakt Peter Møller Madsen, hvis der er specielle krav. 
Hvis I ikke har meddelt festivalen andet, er det tilladt at fotografere i graven under koncerten/første tre numre under koncerten, uden blitz!


English version:

If you have any specific wishes, please contact Peter Møller Madsen. If you haven’t informed the festival about other agreements, photographers will be allowed in the pit during the first 15 minutes of the concert – without flash!

Sikkerhed under afvikling / Safety during concert

Inden afvikling aftales en kommandovej mellem artist/manager og Security Manager.

Under afvikling vil der altid være en Stage Manager og Security Manager på scenen med en klar beslutningskompetence i tilfælde af problemstillinger og nødsituationer.

Security Manageren er i konstant kontakt med vagter foran scenen samt vagter ude blandt publikum.


English version:

Before the concert, channels of command will be established and agreed upon between the artist/the manager and the security manager.

During the concert a stage manager and a security manager with authority to take action/make decisions in emergency situations always will be present on stage. The security manager continuously is in contact with guards in front of the stage as well as guards among the audience.

Stagemanagers

Stor Scene / Main stage: Morten Færk – tlf. +45 2236 6550 / email: mfaerk@gmail.com
Blå Scene / Blue Stage: Martin Bystrup – tlf. +45 6052 1173 / email: Martin.bystrup@nibefestival.dk
Reservatet: Peter Andreasen – tlf. +45 2855 7116 / email: petaas@gmail.com
Den Lille Fede: Thomas Becker – tlf. +45 3098 1448 / email: thomas@dreamlandstudio.dk
Grøn Scene: TBA

Transport / Transportation

Kommer du sydfra af motorvejen, skal du dreje fra ved afkørsel nr. 31 mod 519 syd for Støvring. Kommer du nordfra, vælger du afkørsel 28 mod 187, hvor der også er et skilt mod Nibe.

Ved Nibe er der skilte til

 • Backstage Check-In 1: Stor Scene, Reservatet og Den lille fede
 • Backstage Check-In 2: Blå Scene

GPS adresse til Check-in 1: Skalvej 24, 9240 Nibe
GPS adresse til Check-in 2: Parkvej 1, 9240 Nibe
GPS-punkt til Grøn Scene: Skalhuse, 9240 Nibe

Se kort over festivalpladsen: Backstage-parkering og check-in.


English version:

Coming from the south, turn off the freeway at no. 31 (519), south of the city of Støvring. 

Coming from the north, turn off the freeway at no. 28 (187).

In Nibe, signs will guide you to the festival grounds.

Backstage Check-in 1: Main Stage, ‘Reservatet’, ‘Den Lille Fede’ and Grøn Scene
Backstage Check-in 2: Blue Stage

GPS adress for Check-in 1: Skalvej 24, 9240 Nibe
GPS adress for Check-in 2: Parkvej 1, 9240 Nibe
GPS-point for Grøn Scene: Skalhuse, 9240 Nibe

Map: Backstage-parking and check-in.