Søg støtte til dit projekt eller din forening hos Nibe Festival

Det rekordstore overskud fra 2023-udgaven af Nibe Festival skal nu for alvor ud og leve, og den opgave står et spritnyt udlodningsudvalg i spidsen for. Som et nyt initiativ har festivalen nedsat et udvalg, der skal behandle indkomne ansøgninger om at få en del af overskuddet. 

– Med så stort et overskud som i år blev vi nødt til at tænke i nye baner i forhold til udlodning. Derfor valgte vi at række ud til nogle af vores dygtige nordjyske venner for at høre, om de kunne hjælpe os med den vigtige opgave, lyder det fra talsmand Peter Møller Madsen.

Udvalget er sammensat af et bredt udsnit af repræsentanter fra Nordjyllands sports- og kulturscene, kompetencer inden for jura og økonomi og selvfølgelig Nibe Festival. Medlemmerne af udvalget er Christinna Pedersen, Ninette Ravn, Karin Lykke Præstgaard, Mogens Jørgensen, Thomas Larsen, Rasmus Haugaard og Pernille Vigsø Bagge.

Læs mere om det nye initiativ her.

Ansøgningsprocedure for udlodning af overskud

Ansøgningsfristen for at søge støtte er 31. marts 2024, herefter forventes der er en behandlingstid på op til 3 måneder efter ansøgningsfristen.

Formål og anvendelse:

Nibe Festival ønsker, at formålsparagraffens ordlyd samt værdier tilgodeses, når udlodninger tildeles.

Foreningen bag Nibe Festival har til formål på almennyttigt grundlag:

  • At udvikle og gennemføre kulturelle arrangementer, som danner ramme og frirum for eksisterende og nye fællesskaber – for alle.
  • At rådgive og bistå i forbindelse med kulturelle arrangementer.
  • Gennem uddelinger at støtte almennyttige formål, fortrinsvis i Nordjylland.

Værdier for Nibe Festival:

  • Fællesskabende
  • Omsorgsfulde
  • Inkluderende
  • Ansvarlige
  • Udviklende

Nibe Festival kan støtte projekter/arrangementer – store og små – som er indenfor foreningens formål.

Geografi:
Udlodning foretages primært til ansøgere fra Nordjylland, men der kan vælges ekstraordinært at støtte formål af landsdækkende karakter. (Kan f.eks. være en forening med hovedkontor udenfor Nordjylland)

Frivilligt engagement:
Jo mere frivillighed og fællesskab, jo bedre.

Diversitet:
Nibe Festival ønsker at tilstræbe, at så mange forskelligartede almennyttige formål støttes. Herunder rettes et fokus på, at formål der måske ikke typisk støttes, tilgodeses.

Udlodningspulje:

Fra Nibe Festivals 2023-overskud udloddes 2.000.000 kr., som tænkes fordelt på denne måde:

StørrelseMaksimal antal udlodninger
Ekstraordinære (200.000 – 250.000 kr.) 2
Store (100.000- 199.999  kr.) 5
Mellemstore (50.000 – 199.999 kr.) 5
Mindre (10.000-49.999 kr.) 10

Alle modtagere af støtte skal godkendes af Skat, og den godkendelse ansøger Nibe Festival om inden en evt. udlodning kan komme på tale. Alle modtagne ansøgninger, som kan godkendes af Skat samt er indenfor foreningens formål, behandles af et til formålet udpeget udlodningsudvalg.

Udlodningsudvalget laver efterfølgende en indstilling til bestyrelsen for Nibe Festival, hvorefter udlodninger forventes gennemført ultimo juni 2024.