Artistinfo - dansk - Nibe Festival

Artistinfo – dansk

Kontaktinfo

Produktion Nibe Festival

Stor Scene: Morten Færk – tlf. +45 2236 6550 / e-Mail: mfaerk@gmail.com
Blå Scene: Rune Jensen – tlf. +45 2076 7945 / e-Mail: crj@teknik.dk
Reservatet: Henrik Koch – tlf. +45 2372 3536 / e-Mail: 1henrikkoch@gmail.com
Den Lille Fede: Thomas Becker – tlf. +45 3098 1448 / e-Mail: thomas@dreamlandstudio.dk

Afviklingsplaner for Nibe Festival 2021

Uploades så snart de er klar.

Afregning

Økonomiansvarlig Kristina Baggesen
e-Mail: kristina@nibefestival.dk  
Tlf.: +45 9671 8884

Hvis I ønsker bankoverførsel senest én dag før show, skal CVR nummer eller CPR nummer, samt øvrige lønoplysninger sendes på mail senest 31. maj til Kristina Baggesen. Bankoverførsel gennemføres kun, hvis vi har modtaget de nødvendige lønoplysninger. 

Hvis I ønsker kontant afregning, så meddel venligst dette til Kristina Baggesen senest 31. maj. 

Øvrig afregning gennemføres senest 15. august, hvis der er afleveret de nødvendige lønoplysninger til Kristina Baggesen.

Økonomikontoret finder I backstage i bygningen over for sekretariatet. 

Husk at udfylde og fremsende aflønningsblanket senest den 31. maj.

Ankomst

Bandservice: tlf. +45 2097 4618

Efter indcheckning i Check-in 1 eller 2, anbefaler vi, at band eller manager kontakter Bandservice. Bandservice har kontor i sekretariatsbyen ved Skal Pavilionen

I Backstage Check-in får I udleveret og påsat armbånd. Alle artister og teknikere skal møde personligt, og alle skal bære gyldigt armbånd. Armbåndet giver jer adgang til backstage og publikumsområdet alle dage. Gæster får kun adgang den dag bandet spiller

Det er ikke tilladt at bevæge sig rundt i området uden armbånd. Vores sikkerhedsfolk skal reagere, hvis de møder personer uden gyldigt armbånd – også backstage.

Det er ikke muligt, at få påsat armbånd inde i området. Armbåndet udleveres og påsættes kun i Backstage Check In 1 eller Backstage Check In 2. 

Se også under Gæsteliste

Catering

Ansvarlig: Tulle Trikker
e-Mail: tulle@nibefestival.dk
Tlf.: +45 2929 0617

I hvert omklædningsrum servicerer vi med kaffe, te, kolde øl og vand samt frugt. Yderligere servicering iflg. fremsendte kontrakter og tillægskontrakter skal I aftale nærmere med Tulle Trikker.

I Backstage området finder I også restaurant, som i folkemunde kaldes ”Sandbergsminde”, en bar og fortovscafé, som går under navnet ”Of Stage”. Her er mulighed for frokostbuffet, en ‘Dagens ret’, vegetarretter samt enkelte á la carte retter. Der er ikke tale om fast food.

Bordbestilling til Sandbergsminde samt yderligere oplysninger om menu m.v kan I få ved henvendelse til Tulle Trikker.

El-ansvarlig

Morten Hejlesen – tlf. +45 2946 8884 
E-mail: hejlesen@outlook.com
E-mail i festivaldagene: sekretariat@nibefestival.dk

Festivalen

Nibe Festival har eksisteret siden 1985 og er en årlig begivenhed, som afholdes den første uge i juli måned. 
Festivalen er placeret i Skalskoven, som ligger 500 m fra Nibe centrum. 

Adresse: Skalvej 24 DK-9240 Nibe 
Telefon: + 45 9835 0006 
E-mail: peter@nibefestival.dk.

Fjernsyn og radio

I tilfælde af TV- eller radiooptagelser garanterer vi fra festivalens side, at ingen sendestation får tilladelse til en optagelse uden artistens eller dennes repræsentants skriftlige accept. Vi håber på samarbejdsvilje fra artistens side.

Fotografer

Normalt tillades fotografer i ‘graven’ foran scenen de første 15 min. (3 første numre) af show – uden blitz!, men dette er udelukkende artistens afgørelse. Meddel sceneansvarlig-/vagter samt festivalens ledelse på peter@nibefestival.dk, hvis dette IKKE er gældende.

Nibe Festival har en række fotografer, som tager fotos (still/video) til www.nibefestival.dk, ‘Magasvinet’ og Nibe Festivals dagsavis. Med andre ord er det Nibe Festivals officielle fotografer. Vi beder venligst artisten være fleksibel i forhold til disse, som bærer ID, der tydeligt viser, at de er festivalens officielle fotografer.

Gæsteliste

Kontakt: Annette Strauss
E-mail: strauss@nibefestival.dk

Bandet skal selv administrere band- og gæstelisten via festivalens database. Det letter jeres og vores arbejde og giver masser af fleksibilitet. Inden vi når så langt, at I får adgang til at benytte databasen, skal vi bruge nogle oplysninger på bandet/artisten.

Oplysningerne skal I sende til Annette Strauss på dette skema.

I vil herefter modtage en mail fra Nibe Festival om, at bandets liste nu er oprettet samt en vejledning om, hvordan I gør, når I skal indtaste navnene på band, crew og gæster.

Samtidig modtager I et login og et password og har dermed adgang til at oprette i databasen.

På denne måde har manageren (eller anden kontaktperson) maksimal fleksibilitet i forhold til navneændringer i gæstelisten, der kan administreres hvor og hvornår det passer jer (og indtil endelig check in). Samtidig har vi en formodning om, at indtjekningen i Backstage Check In under Nibe Festival vil forløbe hurtigere.

Regler for akkreditering

  • Band- og crewmedlemmer akkrediteres til scenepas
  • Gæster akkrediteres ikke til scenepas
  • Crewmedlemmer udløser INGEN gæster
  • Hvert bandmedlem kan medbringe én gæst, den dag bandet spiller.  Gæsten har som udgangspunkt backstageadgang. 
  • Hvis I har ønsker om, at enkelte gæster kun skal akkrediteres til publikumsadgang, så send en mail til Annette Strauss.

Konferenciers

Stor Scene: Frank Megabody 
Blå Scene: Jonny Hefty & Jøden 
Reservatet: GEO
Den Lille Fede: Kristian Petersen

Køretilladelser

Kontakt: Annette Strauss
e-Mail: strauss@nibefestival.dk

I skal bestille køretilladelser for at få band- og teknikbiler ind på festivalområdet. Det gør I ved at udfylde dette skema og sende til Annette Strauss.
Køretilladelser udleveres ikke til bandets gæster.

Køretilladelser udsendes på mail fra medio juni måned.

Lys og lyd

Stor scene
Victory, Sindalsvej 11, DK-8240 Risskov
PH.: +45 7023 0175 
E-mail: jds@victory.dk  
Web: www.victory.dk
Kontaktperson: Jesper Danius Sørensen

Stor Scene: Tech spec – 2019-1  –  2019-2

Blå scene
Profox, Fabriksparken 13, DK-9230 Svenstrup
PH.: +45 72 344 622
E-mail: info@profox.dk 
Web: www.profox.dk
Kontaktperson: Martin Krogfelt
E-mail: martin@profox.dk

Blå scene:  Tech spec – 3D – Front – Side – Top

Reservatet og Den Lille Fede 
Dreamland Studio, Hovvej 4B, 9240 Nibe 
PH.: + 45 9835 2021 
Kontaktperson: Thomas Becker 
E-mail: thomas@dreamlandstudio.dk 

Reservatet: Spec 
Den Lille Fede: Spec.

Merchandise

Stor Scene: Søren Egebæk – tlf. +45 2097 4618 / e-Mail: bandservice@nibefestival.dk
Blå Scene: Rune Jensen – tlf. +45 2076 7945 / e-Mail: crj@teknik.dk
Reservatet: Henrik Koch – tlf. +45 2372 3536 / e-Mail: 1henrikkoch@gmail.com

Kan sælges på festivalpladsen efter nærmere henvisning. 

Salgsfaciliteter er til rådighed for artist jvf. rammeaftalen med Dansk Live – 1 time før, under og 1 time efter koncert. 

Ønsker I at fremsende merchandise inden festivalen, skal det efter aftale fremsendes til: Nibe Festival, Industrivej 5, DK-9240 Nibe.

Omklædning

Kontakt: Tulle Trikker
Tlf.: +45 2929 0617
E-mail: tulle@nibefestival.dk

Der er tale om sædvanlig standard i form af aflåselige pavilloner med borde, stole, spejle og håndklæder. “Omklædningsbyen” er centralt placeret ved Sandbergsminde. Der er desuden omklædningsrum i umiddelbar nærhed af “Reservatet”. Bag øvrige scener er der mulighed for korte ophold umiddelbart inden on-stage. Der serviceres ikke i dette område.

Omklædningsrummet er normalt reserveret fra 2 timer før til 1 time efter optræden (dette bedes respekteret) med mindre andet er anført i kontrakt eller tillægskontrakt. Yderligere spørgsmål rettes til Tulle Trikker.

Presse

Kontakt: Peter Møller Madsen
E-mail: peter@nibefestival.dk
Tlf: +45 2095 9901 / +45 9835 0006

Kontakt Peter Møller Madsen, hvis der er specielle krav. 
Hvis I ikke har meddelt festivalen andet, er det tilladt at fotografere i graven under koncerten/første tre numre under koncerten, uden blitz!

Sandbergsminde og off-stage

Sandbergsminde indeholder restaurant, bar og fortovscafé og er placeret midt i skoven ved “Omklædningsbyen”. Sandbergsminde giver artister, gæster, presse m.m. en rar og afslappende atmosfære i “stille” omgivelser.

Er I til mere fest og stemning, så kig indenfor i backstagebaren “Off Stage”, som også ligger i Sandbergsminde området backstage.

Sikkerhed under afvikling

Inden afvikling aftales en kommandovej mellem artist/manager og Security Manager.

Under afvikling vil der altid være en Stage Manager og Security Manager på scenen med en klar beslutningskompetence i tilfælde af problemstillinger og nødsituationer.

Security Manageren er i konstant kontakt med vagter foran scenen samt vagter ude blandt publikum.

Stagemanagers

Stor Scene: Morten Færk – tlf. +45 2236 6550 / e-Mail: mfaerk@gmail.com
Blå Scene: Rune Jensen – tlf. +45 2076 7945 / e-Mail: crj@teknik.dk
Reservatet: Henrik Koch – tlf. +45 2372 3536 / e-Mail: 1henrikkoch@gmail.com
Den Lille Fede: Thomas Becker – tlf. +45 3098 1448 / e-Mail: thomas@dreamlandstudio.dk

Transport

Kommer du sydfra af motorvejen, skal du dreje fra ved afkørsel nr. 31 mod 519 syd for Støvring. Kommer du nordfra, vælger du afkørsel 28 mod 187, hvor der også er et skilt mod Nibe.

Ved Nibe er der skilte til

  • Backstage Check-In 1: Stor Scene, Reservatet og Den lille fede
  • Backstage Check-In 2: Blå Scene

GPS adresse: Skalvej 24, 9240 Nibe

Se kort over festivalpladsen: parkering og fjernparkering.